Etlik Yemler

Etlik Yemler Kendi içinde 3’e ayrılır. Etlik Civciv Yemi, ilk 10 gün kullanılan yemdir. 10 günden 35.güne kadar Etlik Piliç Yemi Kullanılır. 35.günden sonra kesime kadar geçen süre içinde ise Etlik Piliç Bitirme Yemi kullanılır. Piliçlerin gelişme dönemi için üretilen bir yemdir. Tüm yemler kaliteli ham maddeler kullanılarak üretilmiştir. İskelet gelişimi, vücut direnci ve bağışıklığı arttırıcı vitamin ve minerallerce zenginleştirilmiştir. Sindirimi kolaylaştırıcı enzimle desteklenmiştir.

Etlik Civciv Yemi
Etlik Civciv Yemi - Büyütme
Etlik Civciv Yemi - Kesim Öncesi