Oğlak Keçi Yemleri

OĞLAK BAŞLANIÇ YEMİ

0 – 3 aylık yaş dönemindeki oğlakların beslenmesi için en ideal yemdir.

 

OĞLAK BÜYÜTME YEMİ

3 – 8 aylık yaş dönemindeki oğlakların beslenmesi için en ideal yemdir.

 

KEÇİ SÜT YEMİ

Keçi Süt Yemi, sağmal keçilerin doğum sonrası başlayıp kuruya çıkana kadar geçen sürede besin ihtiyaçlarını karşılayan bir yemdir. Keçilerin; ilk 60 gün içerisinde daha yüksek süt verimine ulaşması amaçlanır.

Oğlak Yemi - Başlangıç
Oğlak Yemi - Geliştirme
Keçi Süt Yemi