Kuzu Koyun Yemleri

KUZU BAŞLANGIÇ YEMİ

Yeni doğan kuzuların 1. – 8. haftalık dönem beslenmesinde kullanılır. Kuzuların önüne serbest olarak verilmelidir. . Günlük hızlı canlı ağırlık artışı sağlayarak karlılığı artırır. Yemin içerdiği ilave katkılar sayesinde, idrar taşı oluşumunun engellenmesine yardımcı olur.

 

KUZU BÜYÜTME YEMİ

Sütten kesilen kuzuların 9 haftadan itibaren 4 aylık yaşa kadar beslenmesinde kullanılır. Günlük hızlı canlı ağırlık artışı sağlayarak karlılığı artırır. İçerdiği ilave katkılar sayesinde, idrar taşı oluşumunun engellenmesine yardımcı olur.

 

KUZU BESİ YEMİ

Yüksek oranda sindirilebilir protein kaynağı ve yüksek kalitede tahılların kullanıldığı özel bir yemdir.Kuzuların 7 günlük yaşından kesime kadar olan dönemde kullanılan protein ve yüksek enerjili özel bir yemdir.

 

TOKLU BESİ YEMİ

Damızlık tokluların 4. aydan itibaren, besiye alınan toklularda ise besi başlangıcından besi sonuna kadarki dönem beslenmesinde kullanılır. Sağlıklı bir işkembe gelişimi sağlayarak yemden yararlanmayı artırır. İçerdiği ilave katkılar sayesinde, idrar taşı oluşumunun engellenmesine yardımcı olur.

 

KOYUN SÜT YEMİ

Koyunların laktasyon dönemindeki gereksinim duydukları besin madde ihtiyaçlarını karşılamak için hazırlanmıştır.

Kuzu Yemi - Başlangıç
Kuzu Yemi - Büyütme
Kuzu Yemi - Besi
Toklu Besi Yemi
Koyun Süt Yemi